รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/11ความดับไม่เหลือ (ธรรมทานมูลนิธิ แจกเป็นธรรมบรรณาการแก่ญาติในทางธรรม ผู้ประสงค์จะศึกษาธรรมเรื่องความดับทุกข์ 8 มี.ค. 2505) 8 มี.ค. 2505ชิ้น (ITEM) EXTINCTION WITHOUT REMAINDER แปลโดย MISS P.BUNNAG & DR. R. EXELL [พ.ศ.2505-2506]
- ความดับไม่เหลือ ...
   BIA5.3/11จดหมาย นายระบิล บุญนาค 23 มิ.ย. 2506ชิ้น (ITEM) EXTINCTION WITHOUT REMAINDER แปลโดย MISS P.BUNNAG & DR. R. EXELL
- จดหมาย นายระบิล บุนนาค ลงวันท...
   BIA5.3/11EXTINCTION WITHOUT REMAINDER แปลโดย MISS P.BUNNAG & DR. R. EXELL พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2506ชิ้น (ITEM) EXTINCTION WITHOUT REMAINDER แปลโดย MISS P.BUNNAG & DR. R. EXELL [พ.ศ.2505-2506] หน้า [2]-[11]
...