รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/10 เรื่อง DHAMMA – THE WORLD SAVIOUR. A lecture by Ven Phra Rajjayakari (Buddhadasa Bhikkhu) พ.ศ. 2505ชิ้น (ITEM) DHAMMA – THE WORLD SAVIOUR [พ.ศ. 2505]
- เรื่อง DHAMMA – THE WORLD SAVIOUR. A lecture by Ven Phra ...
   BIA5.3/10DHAMMA – THE WORLD SAVIOUR พ.ศ. 2505ชิ้น (ITEM) DHAMMA – THE WORLD SAVIOUR [พ.ศ.2505] หน้า [1]-[20]...