รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/5คำสอนของฮวงโป พ.ศ. 2503ชิ้น (ITEM) คำสอนของฮวงโป [ พ.ศ. 2503 ] หน้า [1]-[240]...
   BIA5.3/5คำสอนแห่งนิยายเซ็นของฮวงโป (ฉบับมีตรวจ สอบกับหมอตันบ่อเซี้ยว) ธรรมบรรณาการในงาน ฌาปานกิจศพ นายกิมตี ส่งเสริมวรกุล ณ เมรุ วัดมกุฏกษัตริยาราม 17 พ.ค. 2503 พ.ศ. 2503ชิ้น (ITEM) ฮวงโป ฉบับมีตรวจแก้กับหมอตันบ่อเซี้ยว [ พ.ศ. 2503 ]
- คำสอนแห่งนิยายเซ็นของฮวงโป (ฉบับมีตรวจ สอบกับห...
   BIA5.3/5 ต้นฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2503ชิ้น (ITEM) ฮวงโป ฉบับมีตรวจแก้กับหมอตันบ่อเซี้ยว [ พ.ศ. 2503 ]
- ต้นฉบับตรวจแก้ หน้า [1]-[112]...