รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/2พระพุทธเจ้าได้สอนอะไร? แปลจาก WHAT DID THE LORDBUDDHA TEACH? By siri Devanitta Dhammapala พ.ศ. 2476ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล จีน - อังกฤษ - ไทย [พ.ศ.2476-2526]
- พระพุทธเจ้าได้สอนอะไร? แปลจาก WHAT DID THE LORDBUDD...
   BIA5.3/2รายงานประจำปี ที่ 46 ของสมาคมมหาโพธิ แห่งประเทศอินเดีย 20 พ.ย. 2484ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล จีน - อังกฤษ - ไทย [พ.ศ.2476 - 2526]
- รายงานประจำปี ที่ 46 ของสมาคมมหาโพธิแห่งประเทศอินเ...
   BIA5.3/2แปลบทกลอนภาษาจีน พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล จีน - อังกฤษ - ไทย [พ.ศ.2476-2526]
- แปลบทกลอนภาษาจีน [ม.ท.] หน้า [43]-[45]...
   BIA5.3/2คติที่เก็บได้จากเรื่องราว ของธัมมปาละ เรื่องที่ 2 - ของนิดหน่อยก็อาจ เป็นของใหญ่โต แปลจากเรื่อง Qratitude ของ Ananda พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล จีน - อังกฤษ - ไทย [พ.ศ.2476-2526]
- คติที่เก็บได้จากเรื่องราว ของธัมมปาละ เรื่องที่ 2 - ...
   BIA5.3/2พุทธประวัติคำกาพย์ หรือ ดวงประทีปของเอเชีย หรือ การสละโลกอันอุตกฤษฏ์ (มหาภิเนษกรมน์) โดย SIR.EDWIN ARNOLD แปลสู่ สยามกาพย์ โดย "สิริวยาส" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล จีน - อังกฤษ - ไทย [พ.ศ.2476-2526]
- พุทธประวัติคำกาพย์ หรือ ดวงประทีปของเอเชีย หรือ การส...
   BIA5.3/2Tankhanikpaccavekkhanapatha แปลเป็นภาษาอังกฤษ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล จีน - อังกฤษ - ไทย [พ.ศ.2476-2526]
- Tankhanikpaccavekkhanapatha แปลเป็นภาษาอังกฤษ [ม....
   BIA5.3/2หนี้ ที่โลก มีต่อพระพุทธเจ้า พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องแปล จีน - อังกฤษ - ไทย [พ.ศ.2476-2526]
- หนี้ ที่โลก มีต่อพระพุทธเจ้า [ม.ท.] หน้า [64]-[67]...