รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.3/1เอกสารประกอบการแปล พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2498ชิ้น (ITEM) เว่ยหล่าง [พ.ศ.2475-2507]
- เอกสารประกอบการแปล [พ.ศ.2475-2498] หน้า [1]-[108]...
   BIA5.3/1ต้นฉบับเว่ยหล่าง และวัชรสูตร พ.ศ. 2498ชิ้น (ITEM) เว่ยหล่าง [พ.ศ.2475-2507]
- ต้นแบับเว่ยหล่าง และวัชรสูตร [พ.ศ.2498] หน้า [109]-[190]...
   BIA5.3/1หนังสือเรื่องสูตรของ เว่ยหล่างกับปาฐกถาเกี่ยวกับนิยายเซ็น พ.ศ. 2506ชิ้น (ITEM) เว่ยหล่าง [พ.ศ.2475-2507]
- หนังสือเรื่องสูตรของ เว่ยหล่างกับปาฐกถาเกี่ยวกับนิยายเซ็น พ.ศ. 2506 จำน...
   BIA5.3/1จดหมายพระอำไฟ อุทธังกร (อุทฺธํกโรภิกขุ) 18 ก.ย. 2507ชิ้น (ITEM) ...
   BIA5.3/1สำเนารูปถ่ายต้นฉบับพระราชสาสน์ที่สมเด็จพระจักรพรรดินีบูเซ็กเทียง ถวายท่านเว่ยหล่างพระสังฆปรินายก องค์ที่ 6 เมื่อ 1200 ปีเศษ 20 ก.ค. 2507ชิ้น (ITEM) ...
   BIA5.3/1สำเนารูปถ่ายต้นฉบับพระราชสาสน์ที่สมเด็จพระจักรพรรดินีบูเซ็กเทียง ถวายท่านเว่ยหล่างพระสังฆปรินายก องค์ที่ 6 เมื่อ 1200 ปีเศษ 20 ก.ค. 2507ชิ้น (ITEM) เว่ยหล่าง [พ.ศ.2475-2507]
- สำเนารูปถ่ายต้นฉบับพระราชสาสน์ที่สมเด็จพระจักรพรรดินีบูเซ็กเทียง ถวายท่...
   BIA5.3/1เว่ยห่าย : คำสอน พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เว่ยหล่าง [พ.ศ.2475-2507]
- เว่ยห่าย : คำสอน [ม.ท.] หน้า [243]-[325]...
   BIA5.3/1จดหมายพระอำไฟ อุทธังกร (อุทฺธํกโรภิกขุ)ลงวันที่ 18 ก.ย. 2507 18 ก.ย. 2507ชิ้น (ITEM) เว่ยหล่าง [พ.ศ.2475-2507]
- จดหมายพระอำไฟ อุทธังกร (อุทฺธํกโรภิกขุ)ลงวันที่ 18 ก.ย. 2507 หน้า [191]...
   BIA5.3/1สูตรของเว่ยหล่าง พ.ศ. 2406 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) เว่ยหล่าง [พ.ศ.2475-2507]
- สูตรของเว่ยหล่าง [พ.ศ.2406-2507] หน้า [198]-[238]...