รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/43บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. XIV บรรพธรรม พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. XIV บรรพธรรม [ พ.ศ. 2518 - 2521 ] หน้า [1]-[50]...