รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/40บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. XI มียิ่งอวดตรง ยิ่งคดลึก พยศของคนตรง พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. XI มียิ่งอวดตรง ยิ่งคดลึก พยศของคนตรง หน้า [1]-[47]...