รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/37บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. VIII พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521แฟ้ม บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. VIII [ พ.ศ. 2518 - 2521 ] หน้า [1]-[42] ประกอบด้วย
1. ภาพถ่ายท่าน...
   BIA5.2/37บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. VIII พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป. VIII [ พ.ศ. 2518 - 2521 ] หน้า [1]-[42]...