รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/35บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป.VI พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521แฟ้ม บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป.VI [ พ.ศ. 2518 - 2521 ] หน้า [1]-[63] ประกอบด้วย
1. ภาพถ่ายท่านพุท...
   BIA5.2/35บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป.VI พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป.VI [ พ.ศ. 2518 - 2521 ] หน้า [1]-[63]...