รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/30บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป.I คาถาดับสังขาร พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) บทพระธรรมประจำภาพ ชุดปรมัตถธรรม ป.I คาถาดับสังขาร [ พ.ศ. 2517 - 2521 ] หน้า [1]-[47]...