รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/29บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.IX พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2536แฟ้ม บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.IX [ พ.ศ. 2518 - 2536 ]หน้า [1]-[56] ประกอบด้วย
1. ภาพถ่ายท่านพุทธทาส...
   BIA5.2/29บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.IX พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.IX [ พ.ศ. 2518 - 2536 ]หน้า [1]-[56]...