รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/28บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.VIII พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2536แฟ้ม บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.VIII [ พ.ศ. 2518 - 2536 ] หน้า [1]-[53] ประกอบด้วย
1. ภาพถ่ายท่านพุทธ...
   BIA5.2/28บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.VIII พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.VIII [ พ.ศ. 2518 - 2536 ] หน้า [1]-[53]...