รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/27บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.VII มี "พระยาบอก" พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.VII มี "พระยาบอก" [ พ.ศ. 2518 - 2521 ]หน้า [1]-[56]...