รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/24บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.IV โลกทุกวันนี้ พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521แฟ้ม 1. ภาพถ่ายท่านพุทธทาส ขนาด 3"x5" ขาว - ดำ จำนวน 20 ภาพ
2. สารบาญ 1 หน้า
3. คำกลอน 20 บท 20 หน้า...
   BIA5.2/24บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.IV โลกทุกวันนี้ พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) บทพระธรรมประจำภาพ ชุดสีลธรรม ส.IV โลกทุกวันนี้ [ พ.ศ. 2518 - 2521 ] หน้า [1]-[63]...