รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/17กลอน พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2532ชิ้น (ITEM) กลอน [พ.ศ.2501-2532] หน้า [1]-[140]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนกระดาษการ์ด
...