รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/12กลอนธรรมลึก ในแง่ลึก พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) กลอนธรรมลึก ในแง่ลึก [ พ.ศ. 2521 ] หน้า [1]-[13]...