รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/11กาพย์ ห่อโคลง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) กาพย์ ห่อโคลง [ พ.ศ. 2521 ] หน้า [1]-[5]...
   BIA5.2/11กาพย์ ห่อโคลง พ.ศ. 2521แฟ้ม กลอนธรรมลึก ในแง่ลึก [ พ.ศ. 2521 ] หน้า [1]-[13]...