รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/10กลอน และสารบาญเรื่อง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) กลอน และสารบาญเรื่อง [ พ.ศ. 2509 ] หน้า [1]-[115]...