รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.2/2เสียงจากป่าช้า พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- เสียงจากป่าช้า หน้า [1]-[8] ...
   BIA5.2/2เวลาอันสำคัญ ซึ่งผ่านมาเป็นครั้งคราว อย่าผ่านพ้นไปเสียเลย พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- เวลาอันสำคัญ ซึ่งผ่านมาเป็นครั...
   BIA5.2/2ฉากของชีวิต พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ "สิริวยาส" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- ฉากชีวิต หน้า [11]-[17]...
   BIA5.2/2พุทธนิคมประณิธาน พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธศาสนา [พ.ศ. 2480-2493]
- พุทธนิคมประณิธาน หน้า [18]-[...
   BIA5.2/2โลกซึ่งเลิศกว่า พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธศาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- โลกซึ่งเลิศกว่า หน้า [20]-[22]...
   BIA5.2/2ปฤศนาโคลงทาย พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส \" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- ปฤศนาโคลงทาย หน้า [23]-[26]...
   BIA5.2/2คำขยายความของ "สิริวยาส" พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ "สิริวยาส" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- คำขยายความของ "สิริวยาส" หน้า [2...
   BIA5.2/2พระพุทธสดุดี พระพุทธองค์ - ผู้หลุดพ้น ! พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- พระพุทธสดุดี พระพุทธองค์ - ผู้...
   BIA5.2/2ธรรมและอธรรม พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- ธรรมและอธรรม หน้า [35]-[41]...
   BIA5.2/2ฉันทำงานมากเหลือทน พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ "สิริวยาส" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ. 2480-2493]
- ฉันทำงานมากเหลือทน หน้า [42]
...
   BIA5.2/2การแพ้การชนะ พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ "สิริวยาส" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- การแพ้การชนะ หน้า [43]...
   BIA5.2/2ต้นยอ พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ "สิริวยาส" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- ต้นยอ หน้า [44]...
   BIA5.2/2วัว !!! พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- วัว !!! หน้า [45]-[47]...
   BIA5.2/2ใครทุกข์ ? ใครสุข? พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- ใครทุกข์? ใครสุข? หน้า [48] ...
   BIA5.2/2พุทธภาษิต พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- พุทธภาษิต หน้า [49]...
   BIA5.2/2โลกนีติภาสิต พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- โลกนีติภาสิต หน้า [50]-[51]...
   BIA5.2/2สิ่งที่ชนะเลิศ พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- สิ่งที่ชนะเลิศ หน้า [52]
...
   BIA5.2/2พระสงฆ์ควรเลิกยาเสพติด "ธรรมโยธ" เขียน ,เรื่องของตน พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2495]
- พระสงฆ์ควรเลิกยาเสพติด \"ธรรมโ...
   BIA5.2/2พร่ำหาวิมุติ พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- พร่ำหาวิมุติ หน้า [55]-[56]...
   BIA5.2/2สมุดโคลงกลอน ของ "สิริวยาส" พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- สมุดโคลงกลอน ของ \"สิริวยาส\" ...
   BIA5.2/2เสียงจากป่าช้า และอื่นๆ (แดง จีนางกูร ผู้รวบรวม) พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- เสียงจากป่าช้า และอื่นๆ (แดง จ...
   BIA5.2/2มนุษยปัญหา คน เรา ดี ตรงไหน ! พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- มนุษยปัญหา คน เรา ดี ตรงไหน ! ...
   BIA5.2/2แหล่ไปลพบุรี พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- แหล่ไปลพบุรี หน้า [97]-[112]...
   BIA5.2/2แหล่ศุภภาค พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- แหล่ศุภภาค หน้า [113]-[119]...
   BIA5.2/2นิราศเชียงดาว พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- นิราศเชียงดาว หน้า [120]-[133]...
   BIA5.2/2คำฝันฝากเพื่อน(ส่งไปลงชุมนุมประพันธ์ สุราษฏร์ธานี) พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ "สิริวยาส" ในหนังสือพิมพ์พุทธศาสนา [พ.ศ. 2480-2493]
- คำฝันฝากเพื่อน (ส่งไปลงชุมนุมปร...
   BIA5.2/2ปริศนาธรรมแบบเซ็น เรื่องชีวิตวัฒนา (เปรียบด้วยการฝึกวัวป่า) พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- ปริศนาธรรมแบบเซ็น เรื่องชีวิตว...
   BIA5.2/2ปริศนาธรรมแบบเซ็น เรื่อง ลู่ทางพัฒนาชีวิต พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- ปริศนาธรรมแบบเซ็น เรื่องลู่ทาง...
   BIA5.2/2ต้นยอ (ไว้แต่งตอ) พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ "สิริวยาส" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- ต้นยอ (ไว้แต่งต่อ) หน้า [146]...
   BIA5.2/2รำพึงรำพัน พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- รำพึงรำพัน หน้า [147]...
   BIA5.2/2ยางูบิน พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- ยางูบิน หน้า [148]...
   BIA5.2/2คำขยายความ ของ "สิริวยาส" พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ "สิริวยาส" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- คำขยายความ ของ "สิริวยาส" หน้า[...
   BIA5.2/2สำหรับจารึกที่อ่างบัว พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- สำหรับจารึกที่อ่างบัว หน้า [15...
   BIA5.2/2ไม่นิยมเอกโท พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- ไม่นิยมเอกโท หน้า [154]...
   BIA5.2/2ผา พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- ผา หน้า [155]-[156]...
   BIA5.2/2หนังสือเอ๋ย พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- หนังสือเอ๋ย หน้า [157]-[158]...
   BIA5.2/2ไหน ? ดอกไม้ที่ไม่มีเวลาโรย ? พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- ไหน ? ดอกไม้ที่ไม่มีเวลาโรย ? ...
   BIA5.2/2กลอน ๑๒ "สิริวยาส" ประดิษฐ์เล่น พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ "สิริวยาส" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- กลอน ๑๒ "สิริวยาส" ประดิษฐ์เล่น ...
   BIA5.2/2แปล มิลาเรปะ พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ \"สิริวยาส\" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- แปล มิลาเรปะ หน้า [163]...
   BIA5.2/2งานประพันธ์ ของ "ท่านางสังข์" พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ "สิริวยาส" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- งานประพันธ์ ของ "ท่านางสังข์" ห...
   BIA5.2/2งานประพันธ์ ของ "นายรวย" พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2493ชิ้น (ITEM) กวีนิพนธ์ ของ "สิริวยาส" ในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา [พ.ศ.2480-2493]
- งานประพันธ์ ของ "นายรวย" หน้า [1...