รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/15สมเด็จฯในความรู้สึกของข้าพเจ้า (ต้นฉบับ) เล่ม 1 9 มิ.ย. 2517ชิ้น (ITEM) สมเด็จฯในความรู้สึกของข้าพเจ้า (ต้นฉบับ) [12 มิ.ย.2516]
- สมเด็จฯในความรู้สึกของข้าพเจ้า ฉบับพิมพ์ห...
   BIA5.1/15สมเด็จฯในความรู้สึกของข้าพเจ้า (ต้นฉบับ) 12 มิ.ย. 2516ชิ้น (ITEM) สมเด็จฯในความรู้สึกของข้าพเจ้า (ต้นฉบับ) [12 มิ.ย.2516]...
   BIA5.1/15สมเด็จฯในความรู้สึกของข้าพเจ้า (ต้นฉบับ) เล่ม 2 9 มิ.ย. 2517ชิ้น (ITEM) สมเด็จฯในความรู้สึกของข้าพเจ้า (ต้นฉบับ) [12 มิ.ย. 2516]
- สมเด็จฯในความรู้สึกของข้าพเจ้า ฉบับพิมพ์...