รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/14อาหารของดวงใจ พ.ศ. 2497ชิ้น (ITEM) อาหารของดวงใจ [พ.ศ.2497]...