รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/12โครงหนังสือพุทธสาสนประทีป ตำราพุทธสาสนา พ.ศ. 2482ชิ้น (ITEM) โครงหนังสือพุทธสาสนประทีป ตำราพุทธสาสนา [ พ.ศ. 2482 ] หน้า [1]-[98]...