รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/10พระพุทธเจ้ากับหงส์ พ.ศ. 2477ชิ้น (ITEM) นิทาน และเรื่องสั้น [พ.ศ.2477-2480]
- เรื่อง พระพุทธเจ้า [พ.ศ.2477] หน้า [1]-[2]...
   BIA5.1/10ขำๆ ขันๆ "คนตายขายคนเป็น" พ.ศ. 2477ชิ้น (ITEM) นิทานและเรื่องสั้น [พ.ศ.2477-2480]
- เรื่อง ขำๆขันๆ "คนตายขายคนเป็น" [พ.ศ.2477] หน้า [3]...
   BIA5.1/10"ผู้ท่องเที่ยว ในวัฏฏสงสาร" 16 มิ.ย. 2480ชิ้น (ITEM) นิทานและเรื่องสั้น [พ.ศ.2477-2480]
- "ผู้ท่องเที่ยวในวัฏฏสงสาร" [16 มิ.ย.2480] หน้า [4]-[17]...
   BIA5.1/10ผีเสื้อกลางเมฆ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) นิทานและเรื่องสั้น [พ.ศ.2477-2480]
- ผีเสื้อกลางเมฆ [ม.ท.] หน้า [18]-[19]...
   BIA5.1/10พุ่มกุหลาบ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) นิทานและเรื่องสั้น [พ.ศ.2477-2480]
- พุ่มกุหลาบ [ม.ท.] หน้า [20]-[21]...
   BIA5.1/10ราตรีมืด พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) นิทานและเรื่องสั้น [พ.ศ.2477-2480]
- ราตรีมืด [ม.ท.] หน้า [22]-[23]...
   BIA5.1/10เรื่องสั้นๆ ของยุวชน "ลูกแมว" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) นิทานและเรื่องสั้น [พ.ศ.2477-2480]
- เรื่องสั้นๆของยุวชน \"ลูกแมว\" [ม.ท.] หน้า [24]...