รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/9เรื่อง ถาม - ตอบ พ.ศ. 2473 ถึง พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) เรื่อง ถาม - ตอบ [ พ.ศ. 2473 - 2508 ] หน้า [1]-[151]...