รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA5.1/6บทความ บันทึก พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) บทความ บันทึก [ พ.ศ. 2500 - 2534 ] หน้า [1]-[120]...