รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.5/14"โลภ เกินนั้น ลามก" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) "โลภ เกินนั้น ลามก" [ ม.ท. ] หน้า [1]-[2]...
   BIA4.5/14"โลภ เกินนั้น ลามก" 11 พ.ย. 2527 ถึง 27 ม.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บันทึกเรื่องอาพาธ พ.ศ.2527 - 2529 [ 11 พ.ย.2527 - 27 ม.ค.2529 ]
- หนังสือคู่มือหมอชาวบ้าน พ.ศ.2526 ...