รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.5/11เก็บเมื่อค้นจากบาลี พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เก็บเมื่อค้นจากบาลี [ ม.ท. ] หน้า [1]-[59]...
   BIA4.5/11เก็บเมื่อค้นจากบาลี 15 ก.ค. 2536 ถึง 17 ส.ค. 2536แฟ้ม สมุดเซ็นเยี่ยม พ.ศ.2536 [ 15 ก.ค. - 11 ส.ค.2536 ] หน้า [1]-[210]...