รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/122ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษปฏิทิน) พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม (บันทึกบนกระดาษปฏิทิน) [ พ.ศ.2536 ] หน้า [1]-[66]...