รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/44ชำแหละปิฎก พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) ชำแหละปิฎก [ พ.ศ.2520 ]
- สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม หน้า [1]-[19]
...
   BIA4.3/44นามบัตร อาจิต ไชยาคำ พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) ชำแหละปิฎก [ พ.ศ.2520 ]
นามบัตร อาจิต ไชยาคำ หน้า [3]-[4]...