รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/27ปรมัตถ์บันทึกชั่วคราว (เรื่องเดียวหน้าเดียวสำหรับฉีก) พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) ปรมัตถ์บันทึกชั่วคราว (เรื่องเดียวหน้าเดียวสำหรับฉีก) [ พ.ศ.2514 ] ประกอบด้วย
- สมุดบันทึกเล็ก จำนวน...
   BIA4.3/27ปรมัตถ์บันทึกชั่วคราว (เรื่องเดียวหน้าเดียวสำหรับฉีก) พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) ปรมัตถ์บันทึกชั่วคราว (เรื่องเดียวหน้าเดียวสำหรับฉีก) [ พ.ศ.2514 ]
- สมุดบันทึกเล็ก จำนวน 1 เล่ม (18...