รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/22อภิธรรมจริงกันเสียที พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) อภิธรรมจริงกันเสียที [ พ.ศ.2508 ]
สมุดบันทึก จำนวน 1 เล่ม (127 หน้า) หน้า [1]-[127]...