รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.3/19หัวข้อธรรม พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) หัวข้อธรรม [ พ.ศ.2506 - 2507 ] ...
   BIA4.3/19บันทึกแทรก พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) หัวข้อธรรม [ พ.ศ.2506 - 2507 ]
- บันทึกแทรก จำนวน 10 แผ่น (15 หน้า) หน้า [103] - [117]...