รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.2/6บันทึกเดินทางไปเกาะสมุย เกาะพงัน เกาะแตน และหาดใหญ่ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บันทึกเดินทางไปเกาะสมุย เกาะพงัน เกาะแตน และหาดใหญ่ [ ม.ท. ] ประกอบด้วย บันทึกสมุดจดปกอ่อน จำนวน...