รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.2/5บันทึกเดินทางไปพิษณุโลกและสุโขทัย พ.ศ.2501 17 ธ.ค. 2501 ถึง 31 ธ.ค. 2501ชิ้น (ITEM) บันทึกเดินทางไปพิษณุโลกและสุโขทัย พ.ศ.2501 [ 17 - 31 ธ.ค.2501 ]
สมุดบันทึกเล็ก จำนวน 1 เล่ม (19 หน้...