รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.2/3บันทึกเดินทางในไชยา พ.ศ.2501 5 พ.ค. 2501 ถึง 8 พ.ค. 2501ชิ้น (ITEM) บันทึกเดินทางในไชยา พ.ศ.2501 [ 5 - 8 พ.ค.2501 ]
บันทึกในสมุดจดปกอ่อน จำนวน 1 เล่ม (9 หน้า) หน้า [1...
   BIA4.2/3เอกสารแทรก จำนวน 1 แผ่น 5 พ.ค. 2501 ถึง 8 พ.ค. 2501ชิ้น (ITEM) บันทึกเดินทางในไชยา พ.ศ.2501 [ 5 - 8 พ.ค.2501 ]
เอกสารแทรก จำนวน 1 แผ่น หน้า [10]...