รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4.1/9บันทึกรายวัน พ.ศ.2498 - 2499 1 ม.ค. 2498 ถึง 15 ม.ค. 2499ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2498 - 2499 สมุดบันทึกเล็กปกแข็ง จำนวน 1 เล่ม (395 หน้า) หน้า [1] - [395]...
   BIA4.1/9บันทึกไปอินเดีย พ.ศ.2498 1 ม.ค. 2498 ถึง 15 ม.ค. 2499ชิ้น (ITEM) บันทึกรายวัน พ.ศ.2498 - 2499 [ 1 ม.ค.2498 - 15 ม.ค.2499 ]
- บันทึกไปอินเดีย พ.ศ.2498 (19 ต.ค.2498 ...