รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4/8เล่ม 1 "โครงการ สำนักโมกขพลาราม" พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) โครงการอาศรม : ธรรมาศรมนานาชาติ - ธรรมาศรมธรรมมาตา - ธรรมาศรมธรรมทูต [ พ.ศ. 2530 ]
- เล่ม 1 "โครง...
   BIA4/8เล่ม 2 "ธรรมศรมนานาชาติ" พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) โครงการอาศรม : ธรรมาศรมนานาชาติ - ธรรมาศรมธรรมมาตา - ธรรมาศรมธรรมทูต [ พ.ศ. 2530 ]
- เล่ม 2 "ธรรม...