รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4/6แง่คิดเกี่ยวกับเซน [ พ.ศ. 2505 ] พ.ศ. 2505ชิ้น (ITEM) แง่คิดเกี่ยวกับเซน [ พ.ศ. 2505 ] หน้า [1]-[17]...
   BIA4/6แง่คิดเกี่ยวกับเซน [ พ.ศ. 2505 ] พ.ศ. 2505ชิ้น (ITEM) แง่คิดเกี่ยวกับเซน [ พ.ศ. 2505 ] หน้า [1]-[17]...