รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA4/3บันทึกการเจ็บไข้คราวนี้ และ "บันทึกเจ้าคุณลัดพลีฯ มาครั้งที่ 2" [ 14 เม.ย.2487 ] พ.ศ. 2487ชิ้น (ITEM) บันทึกการเจ็บไข้คราวนี้ และ "บันทึกเจ้าคุณลัดพลีฯ มาครั้งที่ 2" [ 14 เม.ย.2487 ] หน้า [1]-[2]...