รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.4/5เรื่องของความสะอาด สว่าง สงบ (3ส.) 7 ส.ค. 2495ชิ้น (ITEM) เทศน์ในพรรษา [ 7 ส.ค.2495 - 11 ก.ย.2503 ]
- เรื่องของความสะอาด สว่าง สงบ (3ส.) [7 ส.ค.2495] ...
   BIA3.4/5ไตรสรณาคมน์หรือการถึงพระรัตนตรัย 4 ก.ย. 2495ชิ้น (ITEM) เทศน์ในพรรษา [ 7 ส.ค.2495 - 11 ก.ย.2503 ]
- เรื่องไตรสรณาคมน์หรือการถึงพระรัตนตรัย [4 ก.ย.2495]
...
   BIA3.4/5การสึก 17 ต.ค. 2596 ถึง 21 ต.ค. 2496ชิ้น (ITEM) เทศน์ในพรรษา [ 7 ส.ค.2495 - 11 ก.ย.2503 ]
- เรื่องการสึก [17 - 21 ต.ค.2496] หน้า [23] - [56]...
   BIA3.4/5หลักพุทธศาสนา สำหรับบุคคลทั่วไป 23 ส.ค. 2497 ถึง 11 ก.ย. 2497ชิ้น (ITEM) เทศน์ในพรรษา [ 7 ส.ค.2495 - 11 ก.ย.2503 ]
- เรื่องหลักพุทธศาสนา สำหรับบุคคลทั่วไป
[23 ส.ค. - ...
   BIA3.4/5 คำบรรยายในพรรษา 13 ต.ค. 2502ชิ้น (ITEM) เทศน์ในพรรษา [ 7 ส.ค.2495 - 11 ก.ย.2503 ]
- คำบรรยายในพรรษา [13 ต.ค.2502] หน้า [149] - [183]...
   BIA3.4/5คำบรรยายในพรรษา 24 ก.ค. 2503 ถึง 11 ก.ย. 2503ชิ้น (ITEM) เทศน์ในพรรษา [ 7 ส.ค.2495 - 11 ก.ย.2503 ]
- คำบรรยายในพรรษา [24 ก.ค. - 11 ก.ย.2503]
หน้า [184...