รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.2/6บันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) แฟ้มเดินทาง 2510 [ พ.ศ.2510 ]
- บัตรชื่อติดกระเป๋าเดินทาง หน้า [3]...
   BIA3.2/6บันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป หน้า [1]-[124]...
   BIA3.2/6บันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป [ ม.ท. ] หน้า [1]-[124]...
   BIA3.2/6สมุดบันทึกเล็ก เรื่องพุทธสาสนาสำหรับครู พ.ศ. 2510ชิ้น (ITEM) แฟ้มเดินทาง 2510 [ พ.ศ.2510 ]
- ป้าย MAZDA KAMOL SUKOSOL CO.,LTD. หน้า [4]...
   BIA3.2/6สมุดบันทึกเล็ก เรื่องพุทธสาสนาสำหรับครู พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บันทึกย่อเรื่องเทศน์เรื่องทั่วไป [ ม.ท. ]
- สมุดบันทึกเล็ก เรื่องพุทธสาสนาสำหรับครู หน้า [1]-[7]...