รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/24ปราศรัยวันปีใหม่ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- ปราศรัยวันปีใหม่ ห...
   BIA3.1/24มาฆเทศนา เรื่อง ปุถุชนมีอรรถ 10 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- มาฆเทศนา เรื่อง ปุถ...
   BIA3.1/24คำลงท้ายเทศนา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- คำลงท้ายเทศนา หน้า...
   BIA3.1/24อารัมภกถาเลิกอายุ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- อารัมภกถาเลิกอายุ ...
   BIA3.1/24ไวพจน์ของการเลิกอายุ (โดยอุปมา) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- ไวพจน์ของการเลิกอาย...
   BIA3.1/24อิทัปปัจจยตาแห่งการเลิกอายุ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- อิทัปปัจจยตาแห่งการ...
   BIA3.1/24การเลิกอายุกับหลักพระพุทธศาสนา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- การเลิกอายุกับหลักพ...
   BIA3.1/24การเลิกอายุด้วยสัญญา 10 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- การเลิกอายุด้วยสัญญ...
   BIA3.1/24การเลิกอายุด้วยโพชฌงค์ 7 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- การเลิกอายุด้วยโพชฌ...
   BIA3.1/24อตัมมยตาอาสาฬหบูชา กันฑ์ค่ำ เรื่องอตัมมยตากับธรรมจักร พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- อตัมมยตาอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/24อินเดียจำลอง (ผนวกอาสาฬหบูชา) หนี้ทางวัฒนธรรมกัณฑ์ค่ำ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- อินเดียจำลอง (ผนวกอ...
   BIA3.1/24อาสาฬหบูชาที่เรายังไม่รู้จัก (ที.วี.สุราษฎร์) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- อาสาฬหบูชาที่เรายัง...
   BIA3.1/24หัวข้อที่คิดเอาไว้ (สำหรับบรรยายวันเสาร์) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- หัวข้อที่คิดเอาไว้ ...
   BIA3.1/24มหาสพายตนิกธรรม (ธรรมอันเกี่ยวกับอายตนะเป็นอันมาก) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- มหาสพายตนิกธรรม (ธร...
   BIA3.1/24หัวข้อชุดบรรยายแก่ ว.ป.อ. พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- หัวข้อชุดบรรยายแก่ ...
   BIA3.1/24หัวข้อธรรมปาฏิโมกข์ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- หัวข้อธรรมปาฏิโมกข์...
   BIA3.1/24ปาฐกถาธรรม (23) ธรรมะในฐานะแกนกลางของศาสนาทุกศาสนา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- ปาฐกถาธรรม (23) ธรร...
   BIA3.1/24เช่นนั้นเอง เพื่อพระดุลยพากย์ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- เช่นนั้นเอง เพื่อพร...
   BIA3.1/24เหตุของอาชญากรรม (ชุดเบ็ดเตล็ด) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม [ ม.ท. ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"X8"
- เหตุของอาชญากรรม (ช...