รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/14ธรรมชาติแห่งชีวิต คือกระแสแห่งการพัฒนา 16 ม.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525-2526
[2 ม.ค.2525-มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"...
   BIA3.1/14 หัวข้อบรรยาย ครั้งที่ 1 - 13 2 ม.ค. 2525 ถึง 28 มี.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนา...
   BIA3.1/14ชีวิตคือการลงทุนเพื่อผลอันสูงสุด 2 ม.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525-มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"...
   BIA3.1/14 "ธรรมชาติแห่งชีวิต" 9 ม.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525-2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"...
   BIA3.1/14การขาดทุน-กำไร ที่มีในชีวิตธรรมชาติ 23 ม.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525-2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด ...
   BIA3.1/14ปริโยสารแห่งชีวิตโวหาร 28 มี.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525-2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5...
   BIA3.1/14ปัจจัยสำคัญแห่งชีวิตโวหาร 13 ก.พ. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขน...
   BIA3.1/14อุตสาหกรรมสัมมัตตา (ความถูกต้อง) 6 ก.พ. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนา...
   BIA3.1/14พัฒนาด้วยทุกขสัญญา 13 มี.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนา...
   BIA3.1/14พัฒนาด้วยอนิจจสัญญา 20 มี.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525-2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด ...
   BIA3.1/14พัฒนาคนจากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้า 20 ก.พ. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525-2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5...
   BIA3.1/14 ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา 6 มี.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด ...
   BIA3.1/14 ผู้ออกมาจากป่า พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด ...
   BIA3.1/14พระอรหันต์คือใคร 8 ก.พ. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนา...
   BIA3.1/14มาฆบูชาเทศนา 2525 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) มาฆบูชาเทศนา 2525 (ม.ท.) หน้า [21]-[22]...
   BIA3.1/14หัวข้อบรรยาย ครั้งที่ 1 - 12 3 เม.ย. 2525 ถึง 26 มิ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด ...
   BIA3.1/14หลุดพ้นจากความหลุดพ้น 3 เม.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525-2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"...
   BIA3.1/14สุขเมื่อสิ้นสุดแห่งความสุข 10 เม.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด...
   BIA3.1/14บุญแท้ เมื่อหมดรู้สึกอยากมีบุญ 12 เม.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด ...
   BIA3.1/14ธรรมสูงสุดเมื่อไม่มีธรรมเหลืออยู่สำหรับจะยึดถือ 24 เม.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด ...
   BIA3.1/14ภาวะสูงสุดคือภาวะแห่งความไม่ ยึดถืออะไรเป็นตัวตน 1 พ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด...
   BIA3.1/14รู้จักตนที่แท้จริง ก็ต่อเมื่อเห็นความไม่มีตน 15 พ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด...
   BIA3.1/14ช่องที่ไม่มีรู - ประตูที่ไม่มีช่อง 22 พ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค. 2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนา...
   BIA3.1/14 กูซึ่งไม่มีตัวมีตน (มีแต่สิ่งตามกฎอิทัปปะ) 29 พ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
- บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิส...
   BIA3.1/14 การหลุดพ้นที่แท้จริงไม่มีตัวผู้หลุดพ้น 5 มิ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด ...
   BIA3.1/14ทุกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกของจิต 12 มิ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด ...
   BIA3.1/14เพียงแต่ถ้าจิตไม่เกิด "ตัวกู" ปัญหา ก็ไม่มี 19 มิ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม 2525-2526 [2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด 5"x8"
...
   BIA3.1/14ศึกษาความรู้ - ความรู้สึก ที่ตรงกันข้ามจากของเรา 26 มิ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ขนาด...
   BIA3.1/14ปาฐกถาเนื่องในวันวิสาขบูชา 2525 เรื่องศีลธรรมกลับมา โลกาสงบเย็น (ที.วี.บ้านดอน) 7 พ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525-2526
[2 ม.ค.2525-มี.ค.2526]
- ปาฐกถาเนื่องในวันวิสาขบูชา 2525 เร...
   BIA3.1/14หัวข้อบรรยาย ครั้งที่ 1 - 11 3 ก.ค. 2525 ถึง 25 ก.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14อิทัปปัจจยตาสิ่งสูงสุดแห่งพุทธศาสนา 3 ก.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14จิตว่างหรือสุญญตาวิหาร จำเป็น สำหรับมนุษย์ 10 ก.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14สุญญตาจำเป็นสำหรับมนุษย์ (ต่อ) 17 ก.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14สันโดษไม่เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนา 24 ก.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14การอยู่อิสระด้วยปัจจุบัน (ไม่มีอดีต/ อนาคต) 31 ก.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14 เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า "การเกิด" ทุกแง่มุม 7 ส.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกกันว่า "พระเจ้า" 14 ส.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14เกี่ยวกับนิพพานในทุกแง่ทุกมุม 21 ส.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา (ออกอากาศทางสถานี วิทยุกระจายเสียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 16 ก.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14 เกี่ยวกับสังสารวัฏฏ์ 28 ส.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14เกี่ยวกับโลกและธรรม 4 ก.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14 พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ 25 ก.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14เทศน์อาสาฬหะ 2525 เรื่องโลกได้อะไรในวันอาสาฬหบูชา ในฐานะสิ่งสูงสุด 5 ก.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14การปรุงและการดับ (บรรยายแก่ครู) 31 ม.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ปัญหาเศรษฐกิจ (บรรยายแก่อนุกรรมการศึกษาและกำหนดหลักวิชาเศรษศาสตร์ตามแนวพุทธ) 7 ก.พ. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14 พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (เทศน์หน้าศพ) 22 ก.พ. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14การทำงานคือการปฏิบัติธรรม (เฉพาะสำหรับส่งไปเชียงใหม่) 25 ก.พ. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14"โครงสร้างของธรรมะหรือพุทธศาสนา" (บรรยายพิเศษ แก่นิสิต อาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมนุมศรีราช) 7 มี.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ชุดธรรมบรรยายสำหรับ ที.วี.ภาคใต้ ถ่ายทำที่โรงหนัง ชุดที่ 1 26 เม.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ชุดธรรมบรรยายสำหรับ ที.วี.ภาคใต้ ถ่ายทำที่ตำราในสวนโมกข์ชุดที่ 2 มิ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14วิธีสอนศีลธรรมแก่เด็กระดับมัธยมศึกษาอย่างถูกต้อง (รายการ ที.วี. จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งช่อง 9, ช่อง 7) 14 มิ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14"พุทธธรรมนำสุข" (บรรยายทางที.วี.4 ครั้ง) 14 ธ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14หัวข้อปาฐกถา 1 พ.ย. 2525 ถึง มี.ค. 2526ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ธรรมะช่วยแก้ปัญหาครองชีพและธรรมะช่วยแก้ปัญหาสังคม 1 พ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ปัญหาธรรมชาติและ ปัญหาเนื่องด้วยกิเลส 1 พ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14วันขึ้นปีใหม่และ เกิดมาทำไม 13 ธ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ยิ่งเจริญยิ่งวินาศ ถ้าขาดศีลธรรมและธรรมะคือหน้าที่ 13 ธ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/14ปีใหม่มีสำหรับดีกว่าปีเก่าและชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ 26 ม.ค. 2526ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14การเติมธรรมะลงในชีวิตและชีวิตที่สดชื่นเยือกเย็น 26 ม.ค. 2526ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ...
   BIA3.1/14ใช้ชีวิตไม่สมค่าและศักดิ์ศรีและหนทางมีแต่ไม่เดิน ก.พ. 2526ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14 เห็นความเพลิดเพลินเป็นความสุขและไม่รู้จักทำงานให้สนุกเหมือนผีเสื้อ ก.พ. 2526ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ชีวิตนี้ธรรมชาติสร้างมาดีแล้วและการทำงาน (คืออะไร) มี.ค. 2526ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14วัตถุเคารพคือเครื่องมือสำหรับการทำงานและเหงื่อคือน้ำมนต์ยอดศักดิ์สิทธิ์ มี.ค. 2526ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ล้ออายุ 2525 27 พ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14"พุทธธรรมสำหรับศาสนิกต่างศาสนา" (บรรยายแก่คณะซิสเตอร์วิทยาลัยแสงธรรม ครั้งที่ 1) 17 มิ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14นิพพานเท่าที่พุทธบริษัทต้องทราบ (บรรยายแก่คณะครู นำโดยคุณฟุ้งเฟื่อง เครือตราชู) 12 ส.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน (บรรยายแก่คณะครูนำโดยคุณฟุ้งเฟื่อง เครือตราชู) 13 ส.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14การกีฬากับศีลธรรม (บรรยายแก่คณะสัมมนาหลักสูตรจริยธรรมทางกรมพละศึกษา) 17 ส.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ธรรมทายาทในความหมายทั่วไป 17 ธ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ธรรมทายาทในส่วนปริยัติ 18 ธ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ธรรมทายาทในส่วนปฏิบัติ 19 ธ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ธรรมทายาทในส่วนปฏิเวธ 20 ธ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/1450 ปี สวนโมกข์ พ.ศ. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14กฎบัตรแห่งชาวพุทธ พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ชีวิตสุญญตาสมรส - อยู่กับความว่าง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14ข้อความสำเร็จรูป เรื่องโทษของความไร้ศีลธรรม คุณของ ความมีศีลธรรม (สำหรับนำบทความ "ศีลธรรมกลับมา"ทุกครั้งมีที่การบรรยายเรื่องนี้ทางวิทยุตายตัว) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14 "การทำสมาธิ" (บรรยายแก่คณะซิสเตอร์วิทยาลัยแสงธรรม ครั้งที่ 2) 18 มิ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...
   BIA3.1/14 ภาษาคน - ภาษาธรรม (บรรยายแก่คณะซิสเตอร์วิทยาลัยแสงธรรม ครั้งที่ 3) 18 มิ.ย. 2525ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2525 - 2526
[ 2 ม.ค.2525 - มี.ค.2526 ]
หมายเหตุ พิมพ์ดีดบนบัตรแข็ง ข...