รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3.1/12หัวข้อบรรยาย 3 ม.ค. 2524 ถึง 26 ก.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/12สิ่งประเล้าประโลมใจ (ในฐานะปัจจัยที่ 5) 3 ม.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/12ความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่ง (ปัจจัยที่ 6) 10 ม.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/12ความรู้สึกแห่งมิตรภาพ (ปัจจัยที่ 7) 7 ม.ค. 2524 ถึง 17 ม.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/12ความถูกต้องแห่งไตรทวาร (ปัจจัยที่ 8) 24 ม.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/12ความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ (ปัจจัยที่ 9) 31 ม.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/12ความมีผู้นำทางวิญญาณ (ปัจจัยที่ 10/6) 7 ก.พ. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/12ความมีสุขภาพอนามัย ทางจิต (ปัจจัยที่ 11/7) 14 ก.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/12ความมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ 21 ก.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/12ความมีนิสัยน้อมเอียง สู้ความสงบ (ปัจจัยที่ 13/9) 28 ก.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/12การรู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัว 7 มี.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/12ความมีวิญญาณแห่งการต่อสู้ 14 มี.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/12การบำเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทาง 21 มี.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/12ความมีจิตมุ่งต่อที่ที่สุดทุกข์อยู่ตลอดเวลา 28 มี.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา 2...
   BIA3.1/12มาฆะเทศนา 2521 19 ก.พ. 2524 ถึง 20 ก.พ. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
ชุด มาฆะเทศนา 2521(19-20 ก.พ. 2524)...
   BIA3.1/12สังคมสงเคราะห์ กับการอยู่รอดแห่งชาติ (พิเศษ - บรรยายแก่ที่ประชุมนักสังคมสงเคราะห์ภาค 8 - 9 - 10 เมื่อปิดการประชุมที่สวนโมกข์) 25 ม.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
เรื่อง สังคมสงเคราะห์ กับการอยู่รอดแห่งช...
   BIA3.1/12หัวข้อ "ค่าของครู" (บรรยายแก่คณะครู ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน - ปทุมวัน - ประสานมิตร - จันทรเกษม) 1 ก.พ. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] เรื่อง หัวข้อ "ค่าของครู" (บรรยายแก่คณะครู...
   BIA3.1/12อาชีพปูชนียบุคคล (คืออาชีพครู) (อบรมครูที่ชวนกันมาเอง) 21 ก.พ. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] เรื่อง อาชีพปูชนียบุคคล (คืออาชีพครู) (อบ...
   BIA3.1/12เมื่ออายุครบรอบปี (พิเศษ - บรรยายตามคำขอร้องของ คุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์) 23 มี.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] เรื่อง เมื่ออายุครบรอบปี (พิเศษ - บรรยายตา...
   BIA3.1/12"การพัฒนาจิต และกำลังงานของข้าราชการ" (พิเศษบรรยายแก่ข้าราชการทุกแผนกงานในอำเภอไชยา) 26 มี.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] เรื่อง "การพัฒนาจิต และกำลังงานของข้าราชก...
   BIA3.1/12"ธรรมะสำหรับข้าราชการพลเรือน" (ธรรมบรรยาย ที่ระลึกวันกำเนิด ก.พ. 1 เม.ย.2524 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย) 1 เม.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ]
เรื่อง "ธรรมะสำหรับข้าราชการพลเรือน" (ธรร...
   BIA3.1/12หัวข้อบรรยายชุดสันทิฏฐิกธรรม 3 ม.ค. 2524 ถึง 26 ก.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/12สันทิฏฐิกธรรม - สัญญลักษณ์ของพุทธธรรมแท้ 4 เม.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/12สันทิฏฐิกธรรม ของจตุราริยสัจจ์ 11 เม.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/12สันทิฏฐิกธรรมของนิพพาน 18 เม.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/12สันทิฏฐิกธรรมของพระรัตนตรัย 25 เม.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/12สันทิฏฐิกธรรมของไตรสิกขา 2 พ.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/12สันทิฏฐิกธรรมของธรรมสโมธาน 9 พ.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/12สันทิฏฐิกธรรมของสัมปรายภพ 16 พ.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/12สันทิฏฐิกธรรมของกิเลสาสวานุสัย 23 พ.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/12สันทิฏฐิกธรรมของผลจากศาสนา 6 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/12สันทิฏฐิกธรรมในอะไร ๆ ในตัว 30 พ.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/12สันทิฏฐิกธรรมต่อสนามรบในตัวเรา 13 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/12สันทิฏฐิกธรรม ต่อธรรม/รสของธรรม 27 มิ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา ...
   BIA3.1/12วิสารเทศนา 2524 พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด วิสารเทศนา 2524...
   BIA3.1/12เรื่องธรรมสำหรับคนหนุ่มสาว 4 หัวข้อ (พิเศษ - บรรยาย)แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์ 40 คน) 24 พ.ค. 2524 ถึง 28 พ.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด เรื่องธรรมสำหรับคนหนุ่มสาว 4 หัวข้อ (...
   BIA3.1/12 ล้ออายุ 2524 (27 พ.ค.2524) 27 พ.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด ล้ออายุ 2524(27 พ.ค. 2524)...
   BIA3.1/12หัวข้อบรรยาย 4 ก.ค. 2524 ถึง 26 ส.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/12อานุภาพแห่งความถูกต้อง 4 ส.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/12ความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ 11 ก.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/12ความถูกต้องของความเป็นสัตว์สังคม 18 ก.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/12ความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัท 25 ก.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/12ความถูกต้องของพระธรรม (หรือพระเจ้า) 1 ส.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/12ความถูกต้องแห่งการตอบสนองของมนุษย์ต่อพระธรรม 8 ส.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/12ความถูกต้องของการเดินตามทางของพระธรรม 15 ส.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/12ความถูกต้องของตัวทาง สำหรับเดิน 22 ส.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/12ความถูกต้องของอิทัปปัจจยตา 29 ส.ค. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/12ความถูกต้องของสามัญลักษณะ 5 ก.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/12ความถูกต้องของอริยสัจจะตถา 12 ก.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/12ความถูกต้องของทุกเรื่องในชีวิตมนุษย์ 26 ก.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/12 เรื่องความถูกต้องของทุกเรื่องในชีวิตมนุษย์ 26 ก.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด บรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา ...
   BIA3.1/12อาสาฬหบูชาเทศนา 2524 16 ก.ย. 2524 ถึง 26 ก.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด อาสาฬหบูชาเทศนา 2524(16 ก.ค. 2524)...
   BIA3.1/12เอกจิตตสมกาลกถา ทุกอย่างเป็นเพียงขณะจิต 17 ก.ย. 2524ชิ้น (ITEM) บัตรย่อเรื่องบรรยายธรรม พ.ศ.2524 [ 3 ม.ค. - 26 ก.ย.2524 ] ชุด วันเข้าพรรษา 2524 เอกจิตตสมกาลกถา ทุกอ...