รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3/4เป็นสมุดสำเนาคำถาม ฉบับพิมพ์ดีดบนแผ่นกระดาษ ปฏิทินแบบฉีก บันทึกโดยพระพรเทพ พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) บันทึกค้นคว้า เรื่อง โบราณคดีศรีวิชัย [ พ.ศ.2487 - 2489 ]
- ยืม - ส่ง หนังสือเกี่ยวกับโบราณคดี หน้า...
   BIA3/4เป็นสมุดสำเนาคำถาม ฉบับพิมพ์ดีดบนแผ่นกระดาษ ปฏิทินแบบฉีก บันทึกโดยพระพรเทพ 24 พ.ค. 2524แฟ้ม คำถาม - ตอบ วันล้ออายุ ครบ 75 ปีบริบูรณ์ [ 27 พ.ค.2524 ] ประกอบด้วย
- สมุดสำเนาคำถาม ฉบับพิมพ์ดีด...
   BIA3/4เป็นสมุดสำเนาคำถาม ฉบับพิมพ์ดีดบนแผ่นกระดาษ ปฏิทินแบบฉีก บันทึกโดยพระพรเทพ 24 พ.ค. 2524ชิ้น (ITEM) คำถาม - ตอบ วันล้ออายุ ครบ 75 ปีบริบูรณ์ [ 27 พ.ค.2524 ] ประกอบด้วย
- สมุดสำเนาคำถาม ฉบับพิมพ์ดีด...