รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA3/2ต้นฉบับปาฐกถา "ธรรมพัฒนา" ฯลฯ แก่พระคณาธิการ พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) เก็บไว้ทำตัวอย่าง (ศัพท์ สำนวน ปาฐกถา ภาษาอังกฤษ) [ พ.ศ.2494 - 2498 ]
- สมุดจดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ เ...
   BIA3/2ต้นฉบับปาฐกถา "ธรรมพัฒนา" ฯลฯ แก่พระคณาธิการ 1 มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับปาฐกถา "ธรรมพัฒนา" ฯลฯ แก่พระคณาธิการ [ 1 มี.ค.2517 ] หน้า [1]-[22]...