รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2/4I decry its worship as an idol พ.ศ. 2480ชิ้น (ITEM) คัดบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ [พ.ศ.2480 - 2507]
- I decry its worship as an idol [พ.ศ.2480] หน้า [1]...
   BIA2/4Tennyson in Buddhism by D.T.SUZUKI พ.ศ. 2480ชิ้น (ITEM) คัดบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ [พ.ศ.2480 - 2507]
- Tennyson in Buddhism by D.T.SUZUKI [พ.ศ.2480] หน้า [2]...
   BIA2/4BEAUTY is BUT SKIN - DEEP. Form Visuddhi - Magga พ.ศ. 2480ชิ้น (ITEM) คัดบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ [พ.ศ.2480-2507]
- BEAUTY is BUT SKIN -DEEP. Form Visuddhi - Magga [พ.ศ.2480...
   BIA2/4THESE MAKE LEADERS พ.ศ. 2480ชิ้น (ITEM) คัดบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ [พ.ศ.2480 - 2507]
- THESE MAKE LEADERS [พ.ศ.2480] หน้า [5]-[8]...