รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA2/2โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน คัดจากหนังสือต่าง ๆ พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2481ชิ้น (ITEM) โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน คัดจากหนังสือต่างๆ [พ.ศ.2477-2481] หน้า [1]-[121]...