รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/60บันทึกเรื่องอาพาธ พ.ศ.2527 - 2529 พ.ศ. 0000แฟ้ม "โลภ เกินนั้น ลามก" [ ม.ท. ] หน้า [1]-[2]...
   BIA1.3/60บันทึกเรื่องอาพาธ พ.ศ.2527 - 2529 11 พ.ย. 2527 ถึง 27 ม.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บันทึกเรื่องอาพาธ พ.ศ.2527 - 2529 [ 11 พ.ย.2527 - 27 ม.ค.2529 ] หน้า [1]-[75] ...
   BIA1.3/60หนังสือคู่มือหมอชาวบ้าน พ.ศ.2526 (ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณแม่บุญรอด ล่ำซำ) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) "โลภ เกินนั้น ลามก" [ ม.ท. ] หน้า [1]-[2]...
   BIA1.3/60หนังสือคู่มือหมอชาวบ้าน พ.ศ.2526 (ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณแม่บุญรอด ล่ำซำ) 11 พ.ย. 2527 ถึง 27 ม.ค. 2529ชิ้น (ITEM) บันทึกเรื่องอาพาธ พ.ศ.2527 - 2529 [ 11 พ.ย.2527 - 27 ม.ค.2529 ]
- หนังสือคู่มือหมอชาวบ้าน พ.ศ.2526 ...