รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA1.3/44พุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตาย 6 มิ.ย. 2536 ถึง 12 มิ.ย. 2536ชิ้น (ITEM) ข่าวสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 53 6-12 มิถุนายน 2536 เรื่อง "พุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตาย" ...